E-Czacki / moodle · 29 stycznia 2013

RSS Graffiti

Jak przystało na prawdziwego nauczyciela mogę być chory tylko w wakacje lub ferie.
Jak zauważyliście, szkoły województwa mazowieckiego mają ferie – ergo – jestem chory.Oprócz cieknącego nosa i gorączki są tego oczywiste plusy więcej czasu, żeby coś napisać, uaktualnić, naprawić, wyjaśnić, zaplanować itd.

Wciąż jestem pod wielkim wrażeniem pomysłowości i płodności członków FB grupy Superbelfrzy RP. Zainspirowali mnie do poszukiwania nowych rozwiązań moodlowych i całkiem przypdakiem natrafiem na apkę

RSS Graffitti http://apps.facebook.com/rssgraffiti/

Właściwie to dawno na to czekałem. RSS Graffitti to aplikacja FB, która przechwytuje źródła RSS lub Atom i publikuje je na dowolnie wybranej ścianie czy aplik

rss graffitti

rss graffitti

acji FB, do jakiej mamy dostęp. W ten sposób szybko i efektywnie (przez FB)  można rozpowszechnić informację, która jest na stronie www.

Tym sposobem wiadomości z forum czacki.moodle.waw.pl i aktualności z czacki.edu.pl będą aktualizowane na profilu  http://www.facebook.com/ECzacki.

Raz ustawione, działa bez problemu. Plain sailing.