ideas / in Polish / moodle · 4 marca 2013

Jestem moodlerem

Jestem moodlerem. To wyznanie prawie jak ze spotkania koła AA. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to system zarządzania procesem

moodle logo

uczenia się, tzw. LMS (Learning Management System) w postaci platformy uczenia się – platformy e-learningowej Jest to darmowy pakiet „open source” przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet. Moodle wciąga. Pochłania czas. Daje nowe możliwości. Inspiruje. W tym tekście przedstawię w jaki sposób moodle – jeden z systemów umożliwiających uczenie na odległość usprawnia i utrudnia pracę nauczyciela języka obcego.

Twój własny e-learning?

Coraz więcej wydawców oferuje dedykowane platformy nauczania zdalnego, komplementarne z podręcznikami proponowanymi przez siebie. Najczęściej pełnią one funkcję zeszytów ćwiczeń (online workbook). Uczeń zamiast kupować tzw. „ćwiczeniówkę”, otrzymuje kod dostępu do strony z ćwiczeniami, które wykonuje w momencie określonym przez nauczyciela, lub domyślnie ustalonym przez system zarządzania treścią dydaktyczną.
Takie rozwiązanie ma wiele zalet dla ucznia, jaki i dla nauczyciela. Jest to częściowo poster lisbon moodlesmallzgodne z trendem tworzenia podręczników elektronicznych. Eliminuje jedną książkę z plecaka ucznia. Daje uczniom możliwość wykonania ćwiczeń lub pracy domowej choćby z pomocą smartfonów, które są coraz popularniejsze nie tylko wśród młodzieży, ale i dzieci. Co najważniejsze dla nas, dzięki rozwiązaniom uczenia online bardzo często oszczędzamy nasz czas, ponieważ większość zadań na platformie e-learning może być oceniona automatycznie. Naszym zadaniem jest tylko zweryfikować ocenione prace uczniów, napisać komentarz, pochwalić wykonaną pracę i zwrócić uwagę na niedociągnięcia. Decydując sięusimy oczywiście być przygotowani na pewne trudności. Brak dostępu do Internetu, brak komputera, może utrudnić uczniom pracę z platformą e-learning. Każdego systemu trzeba się też nauczyć. Infrastruktura kursu online może być dla ucznia zawiła na początku, a nawet jeśli obiektywnie patrząc nie jest, to i tak jakaś część e-uczniów będzie miała kłopot ze znalezieniem danego ćwiczenia i wykonaniem go na czas. Dzięki cierpliwości i konsekwencji nauczyciela uczniowie jednak są w stanie nauczyć się posługiwać nowym narzędziem.

Inną trudnością może być nasza obawa o rzetelność i samodzielność przy korzystaniu z ćwiczeń online przez uczniów. Odnosząc się do tej kwestii, mogę tylko przypomnieć, że nie zawsze mamy pewność, czy praca wykonana przez naszych uczniów w domu jest samodzielna. Myślę, że zaufanie do uczniów, dobra z nimi relacja połączone z konsekwentnym i surowym rozliczaniem z plagiatów ma zbawienny skutek w walce z niesamodzielną pracą uczniów tak w nauczaniu w klasie jak i w Internecie.