ideas / in Polish · 20 lipca 2014

Jak stworzyć swój własny kurs b-learning?

Jak stworzyć swój własny kurs b-learning?

W oparciu o własne doświadczenia chciałbym zaznaczyć, że zanim zalogujemy się w moodle z myślą stworzenia kursu musimy dokładnie wiedzieć co chcemy dzięki niemu osiągnąć. Warto jest odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

1. Jaki będzie czas trwania kursu? (rok, miesiąc, tydzień)

2. Czy będzie to kurs uzupełniający treści przekazywane w szkole, czy będzie stanowić odrębną całość i będzie poświęcony innym dodatkowym zagadnieniom, czy też realizacji projektu edukacyjnego? (na początku przygody z b-learningiem warto zacząć od krótkich kursów zadaniowych)

3. Czy znam cele, jakie chcę osiągnąć ja jako nauczyciel i jakie cele mają osiągnąć uczniowie? (przykładowe cele nauczyciela: uczniowie aktywnie współpracują w czasie realizacji projektu online, uczniowie potrafią posługiwać się narzędziami Web 2.0 w nauce, przykładowe cele ucznia: umie konstruować zdania w czasie Present Simple, potrafi zadawać pytania „wh”, zna nazwy krajów w języku angielskim)

4. Jak mogę zrealizować określone cele i kto mi w tym może pomóc? (konstruując pierwszy kurs warto podejrzeć, jaką metodyką posługują się inni moodlerzy, przykładem dobrego podejścia dydaktycznego może być kurs „Podróż dookoła świata” prowadzony przez Krzysztofa Nowaka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie, który w 2012 r otrzymał główną nagrodę w konkursie na Innowacyjnego Nauczyciela i jedną z głównych naród podczas prestiżowego, IX Europejskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli i Szkół w Lizbonie (więcej na ten temat:   https://sites.google.com/a/sp1.choszczno.edu.pl/cyfrowa-szkola/projekty-szkolne/ podróż-dookola-swiata).

5. Jakie moduły zainstalowane w moodle pomogą mi zrealizować cele? (o tym za chwilę)

Zainteresowanym przypomnę, że bardziej dokładne wytyczne, którymi powinien kierować się nauczyciel tworząc kurs w bardzo spójny sposób zawarte są w artykule „Praktyczna strona tworzenia językowych kursów b-learningowych” Dominiki Goltz-Wasiucionek (Języki obce w szkole, 2/2009).