for students / in Polish · 3 listopada 2014

O egzaminie ustnym w skrócie…

Moje pierwsze zabawy infografiką! Grafik zapłacze, jak zobaczy :-).

Grafik zapłacze, jak zobaczy 🙂