Jak zacząć z debatami… część 1.

… od razu.

Dlaczego? Bo to ważne, trudne, bo inni tego nie robią?

Ja przeważnie zaczynam od uczenia mówienia  w spontanicznych sytuacjach. Żeby oswoić uczniów z przemawianiem publicznym można wykorzystać następujące ćwiczenia wywodządze się z Improv Shows:

Radio.

Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Po kolei wypowiadają się na określone tematy. Mamy tu dwie możliwości, albo prowadzimy to ćwiczenie synchronicznie i wtedy podajemy tematy mówienia dla wszystkich grup jednocześnie. Możemy także każdą grupę zaopatrzyć w zestaw kartek z tematami do rozmów. Wtedy grupy pracują asynchronicznie, każda we własnym tempie. Poniżej przykładowe pytania/ speaking cards.

Kluczowym jest to, że uczniowie zmieniają „stacje radiowe” co chwila, co minutę lub krócej. Co chwilę inna osoba zaczyna mówić na swój temat, co wymaga spontaniczności, refleksu i umiejętności improwizowania. W trakcie ćwiczenia, oczywiście nie oceniamy poprawności, za to uczniowie ćwiczą umiejętność przykuwania uwagi w pierwszych słowach swojej wypowiedzi.

Przed ćwiczeniem, można zaproponować sposoby ciekawego rozpoczynania:

  • z pytaniem retorycznym,
  • anegdotą,
  • opisem sytuacji,
  • zdaniem z inwersją