for EFL teachers / for students / in Polish · 21 lipca 2014

listy słownictwa z „Zębali”

Hej,

a gdyby tak, ktoś chciał poćwiczyć słownictwo z „Matura Companion – struktury leksykalno-gramatyczne”Agnieszki Zębali, … to tak…, a jakże… można tu: http://quizlet.com/mastan/folders/zebala-czacki