in Polish / moodle · 22 lipca 2014

Co mogę zrobić na szkolnej platformie moodle?

Co mogę zrobić na szkolnej platformie moodle?

Prowadzę kursy b-learning ponieważ chcę zindywidualizować tok nauczania, dopasować poziom ćwiczeń do umiejętności uczniów i rozszerzyć te obszary, na które nie wystarcza mi czasu na zajęciach. Moim celem jest poprawienie kontaktu i przepływu informacji między mną i uczniami poza murami szkoły. Chcę też umożliwić uczniom korzystanie z ćwiczeń powtórzeniowych online. Dotyczy to głównie zadań leksykalnych i gramatycznych. Co więcej, teraz mam możliwość lepszej oceny, który uczeń aktywniej uczy się zadanych treści, mogę monitorować czas i poziom wykonania zadań.

Dużo czasu poświęcam na ćwiczenie umiejętności pisania, zwłaszcza w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego. Gdy uczniowie przesyłają mi wszystkie prace pisemne za pośrednictwem platformy moodle, mogę łatwo je porównywać, z pomocą modułu „Crot” wyszukiwać plagiaty, oceniać i obserwować postęp nauki z pomocą wbudowanego dziennika ocen. Poza tym, zarówno uczniowie jak i ja zawsze i wszędzie mamy dostęp do ocenionych prac. W ten sposób lepiej monitoruję pracę uczniów i ograniczam drukowanie prac pisemnych na szkolnych drukarkach.

Przesyłanie prac domowych pozwala na drastyczne zredukowanie wydrukowanych stron papieru, co przyczynia się do bardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów szkoły i ochrony środowiska. Dodam tylko, że czas poświęcony na komputerową ocenę pracy pisemnej jest tylko odrobinę dłuższy od oceniania na papierze, za to informacja zwrotna może być bardziej dokładna. Bardzo pomocną wtyczką przy ocenianiu przesłanej pracy jest „Rubrics”, która pozwala na przydzielanie pracy punktów według uprzednio przygotowanego szablonu.

Moi uczniowie nie tylko przesyłają prace pisemna ale też z pomocą wtyczki „Online Audio Recording” lub „Nanogong” nagrywają własne wypowiedzi. W ten sposób, nie poświęcając ani minuty na lekcji, sprawdzam i oceniam poprawność wymowy. W informacji zwrotnej umieszczam uwagi dotyczące tempa, akcentu i wymowy konkretnych dźwięków lub słów.

Równie często wykorzystuję platformę szkoleniową do oceny kompetencji językowych uczniów za pomocą samosprawdzających się testów online (przygotowanych za pomocą programu Hot Potatoes lub wbudowanego modułu „Quiz”). Korzystanie z quizu jest też dobrym sposobem na włączenie uczniów w proces tworzenia testów, a to dzięki prostemu formatowi importu pytań do quizu (format Aiken). Wystarczy, aby uczniowie przygotowali pytania wielokrotnego wyboru według poniższego wzoru:

What is the correct answer to this question?

A. Is it this one?

B. Maybe this answer?

C. Possibly this one?

D. Must be this one!

ANSWER: D

(źródło: http://docs.moodle.org/23/en/Aiken_Format)

Tak przygotowany plik tekstowy, zawierający pytania i odpowiedzi można łatwo wgrać do quizu i gotowe. Taki test może posłużyć do sprawdzenia wiedzy uczniów, gdy wykonują go samodzielnie w domach lub na lekcji, jeśli dysponujesz odpowiednią liczbą komputerów w czasie lekcji. Quiz w moodle to też sposób na przeprowadzenie testu poziomującego lub kwalifikującego dla dużej liczby uczniów jednocześnie, a wyniki są zaraz po zakończeniu testu przez ostatnią osobę. To tylko kwestia liczby stanowisk komputerowych.

Poza tymi aktywnościami, LMS taki jak moodle daje inne możliwości angażowania uczniów w działania w obrębie platformy. Uczniowie mogą zostać poproszeni o stworzenie słownika zwrotów w oparciu o pojedynczą lekcję, lub ich serię, czy też czytankę, artykuł. Jest to szczególnie przydatne w nauce nowych słów, wyrażeń, zwrotów, ale i ćwiczeniu strategii uczenia.

Platfoma e-learning, w tym wypadku moodle wykorzystuje elementy uczenia się zespołowego opartego na idei konstruktywizmu. Dlatego też tak bardzo przydatnym narzędziem w moodle jest moduł forum. Korzystając z niego uczniowie dzielą się opiniami, zamieszczają efekty swojej pracy, takie jak rozwiązania projektów webquest, czy tłumaczenia tekstów. W 2011 roku moi uczniowie włączyli się w projekt udostępniania wykładów pochodzących z Khan Academy polskim uczniom. Gdy tylko przetłumaczyli napisy z języka angielskiego na polski umieszczali je na forum i w ten sposób każdy miał szansę zweryfikować poprawność tłumaczenia.

Wreszcie, kurs moodle to także miejsce, gdzie nauczyciel umieszcza karty pracy i inne materiały dydaktyczne. Uczniowie nie muszą ich drukować, a po wykorzystaniu zawsze mają do nich dostęp nco ułatwia powtórzenie materiału przed sprawdzianem.

Spośród wielu aktywności w moodle przedstawiłem kilka, które umożliwiają uczniom indywidualne lub grupowe tworzenie wartościowych treści w języku angielskim i dzielenie się nimi z innymi za pomocą systemu Moodle. Wspomniane funkcje pokazują edukacyjne zastosowanie Internetu i swoistego portalu społecznościowego, jakim po woli staje się czacki.moodle.waw.pl. Wspomniane innowacyjne sposoby kontaktowania się z uczniami sprawiają, że jestem w stanie bardzo szybko przekazać daną informację, udostępnić testy on-line, karty pracy co wydatnie zwiększa czas kontaktu moich uczniów z językiem angielskim, na czym mi bardzo zależy, wszak od tego zależą ich osiągnięcia edukacyjne.

Platforma czacki.moodle.ww.pl wciąż jest usprawniana i obecnie korzysta z niej ok. 320 uczniów, co stanowi połowę uczniów szkoły. Analiza dzienników aktywności użytkowników w poszczególnych kursów świadczy o tym, że kursy są aktywnie wykorzystane. Nie wszyscy uczniowie przyjęli pomysł nauczania przez Internet entuzjastycznie. Wielu z nich twierdzi, że jest to sztuczne i zbędne. Z rozmów ewaluacyjnych przeprowadzonych z uczniami klas, w których wprowadziłem „blended learning” wynika, że około 10% uczniów uważa „Czacki Moodle” za narzędzie, które ma zmusić ich do nauki i ułatwić nauczycielowi kontrolę ich nauki. Około 50% podchodzi do platformy entuzjastycznie, widząc w niej nie tylko atrakcję, sposób na podwyższenie kompetencji, wstęp do studiowania, ale także i oznakę profesjonalizmu nauczyciela. Pozostałe 40 % wykonuje zadania online sporadycznie, traktując je jako przydatne ćwiczenia, lecz bez entuzjazmu.

Z drugiej jednak strony, wiele osób korzystając z ankiety online (kolejne dobrodziejstwo mooodle) skierowanej do użytkowników wyraziło chęć uczestniczenia w tej formie nauki w trakcie zajęć innych przedmiotów. Najczęstsze bolączki użytkowników to zapominanie haseł, sporadyczne problemy z logowaniem i trudność w posługiwaniu się niektórymi modułami.