for students / in Polish · 28 października 2014

Program dla licealistów w USA

ASSIST – Today’s Scholars. Tomorrow’s Leaders

Misją organizacji ASSIST jest stworzenie warunków dla najzdolniejszych uczniów liceów z całego świata do spędzenia jednego roku szkolnego w renomowanej, prywatnej szkole średniej w USA. Organizacja ASSIST działa od 1969 roku i na przestrzeni 45 lat stypendia w USA otrzymało 4,650 uczniów z wielu krajów całego świata. Co roku stypendia otrzymuje około 170 uczniów ze wszystkich kontynentów. Obecny rok szkolny jest piątym z kolei w którym również polscy stypendyści są obecni w USA. Ze stypendium ASSIST skorzystało już 13 polskich licealistów. Uczniowie ubiegają się indywidualnie, a finaliści wybierani są przez Zarząd ASSIST w USA.

W Polsce mogą aplikować uczniowie I i II klasy liceum w wieku 15 -18.5 lat.

Aplikacja wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

– wypełnionego formularza aplikacyjnego,

– listu motywacyjnego ucznia,

– tłumaczenia ostatniego świadectwa szkolnego (autoryzowanego przez szkołę lub tłumacza przysięgłego),

– rekomendacje trzech nauczycieli: matematyki, angielskiego oraz wychowawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w Polsce w roku 2015-2016 można znaleźć na stronie http://www.assist-inc.org/prospective-candidates/application-instructions/poland
Koordynatorem programu ASSIST w Polsce jest p. Joanna Martyni, z którą można się kontaktować pod adresem email: joanna@martyni.net

 

Korzystając z okazji – wszystkim zainteresowanym studiami w Stanach Zjednoczonych polecamy poniższe źródła informacji:

Facebook: Education USA Poland: https://www.facebook.com/EducationUSAPoland?ref=hl

www.EducationUSA.pl (strona w j.polskim)

www.EducationUSA.state.gov