for EFL teachers · 21 maja 2019

Things I wish were taught at school! Konkurs krasomówczy w języku angielskim
6 czerwca
“Things I wish were taught at school”

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland zaprasza na  V  mazowiecką edycję Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego  „Public Speaking Contest”

Temat konkursu: “Things I wish were taught at school.”

Cele konkursu:

    • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację
    • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
  • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu:

Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim – na temat ”Things I wish were taught at school.”

Zapisz uczniów: http://bit.ly/PublicSpeaking2019Warsaw

Pobierz Regulamin z formularzem zgłoszenia

Eliminacje regionu „Warszawa” 6 czerwca (godzina podana zostanie później)  w XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy 04-014 Warszawa, ul. Zbaraska 1

więcej informacji na stronie https://iatefl.org.pl/en/czytnik-newsow-iatefl/konkurs-krasomowczy-public-speaking-contest-2019.html

zapisy z kartami zgłoszeń i zgodami rodziców uczniów:
proszę przesłać na adres jperkowska-whiley@iatefl.org.pl

Można również skorzystać z formularza poniżej:

Zapisz uczniów: http://bit.ly/PublicSpeaking2019Warsaw